Garantie en retourneren

De wettelijke garantie is van toepassing.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Perro-Perro is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

Wilt u uw bestelling annuleren/herroepen? Vul dan het herroepingsformulier in en mail deze naar klantenservice@perro-perro.com

Herroepingsrecht

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de aankoopkosten minus de verzend-en-retourkosten van het product retour op uw bankrekening die wij van u ontvangen of die bij ons bekend is. Ook indien het product gratis wordt verzonden zullen wij de verzend-en-retourkosten in rekening brengen daar we deze niet meer als korting verlenen als u geen product heeft gekocht. De voorwaarden voor een volledig terugbetaling zijn wel dat het product in nieuwstaat moet verkeren zodat wij het als nieuw weer kunnen verkopen, dit is inclusief de verpakking. uiteraard mag de verpakking geopend zijn. In geval van een herroeping zullen wij vragen om te bevestigen dat het product in nieuwstaat verkeerd, indien dit niet het geval is zullen we een redelijke vergoeding voorstellen voor de staat waarin het product zich bevind, deze vergoeding is dan lager dan het aankoopbedrag.
Mocht u een product in een andere staat retour sturen dan afgesproken of wordt er slechts een deel van de bestelling retour gestuurd dan krijgt u niet het volledige aankoopbedrag terug en zullen we u indien nodig nog een rekening sturen voor het verschil.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen zodat we de staat van de producten kunnen controleren. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres is Albert van Cuijckstraat 76, 5721 JR Asten.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Uitgesloten van het herroepingsrecht

Een klein aantal artikelen is uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze artikelen, zoals geopende verpakkingen of artikelen met een korte houdbaarheidsdatum, kunnen niet geretourneerd worden. Indien een artikel is uitgesloten van het herroepingsrecht vermelden wij dit op de product pagina.
Let er op dat het product in de originele verpakking retour gezonden wordt anders kunnen wij niet het volledige aankoopbedrag terug storten.

Om de algemene voorwaarden te bekijken, klik dan hier.

Terugsturen van een artikel

Stap 1:

Neem eerst, binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, contact op met onze klantenservice voordat u de goederen terugstuurt. Onze klantenservice voorziet u dan van een retourlabel en de instructies voor de retourzending.

U bereikt onze klantenservice op de volgende manieren:

  • Website Gebruik hiervoor ons contactformulier
    Telefoon: +31 (0)493 84 65 93  maandag t/m maandag van 18.00 tot 22.00 uur, mochten wij niet opnemen dan kunt u een voicemail bericht inspreken
    E-mail: service@perro-perro.com

Klachtenafhandeling

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

De waardering van www.perro-perro.com bij WebwinkelKeur Reviews is 8.7/10 gebaseerd op 200 reviews.